Cenník

Ceny za vedenie účtovníctva sa tvoria dohodou, záleží na konkrétnych podmienkach klientov a sú vždy súčasťou uzatvorenej zmluvy s konkrétnym zákazníkom.
Pre bližšie informácie vyplňte náš kontaktný formulár.

  • minimálna paušálna odmena za vedenie podvojného účtovníctva je 40,00 Eur
  • minimálna paušálne odmena za vedenie jednoduchého účtovníctva je 30,00 Eur
Paušálna cena zahŕňa:
  • Kompletné spracovanie účtovníctva, vyhotovenie výkazu k DPH, vyhotovenie súhrnného výkazu, vyhotovenie kontrolného výkazu, účtovné poradenstvo.
Paušálna cena nezahŕňa:
  • Spracovanie účtovnej závierky vrátane daňového priznania PO, daň z motorových vozidiel, daň z nehnuteľností, spracovanie štatistických výkazov a vyhotovenie cestovných príkazov.
Cenník služieb
Popis
Cena
Priznanie k dani z motorových vozidiel
6 € / za auto
Výkaz pre colný úrad – Intrastat
10 €
Cestovný príkaz
5 € / ks
Spracovanie mesačnej štatistiky
5 €
Spracovanie štvrťročnej štatistiky
10 €
Spracovanie ročnej štatistiky
30 €
DP – Fyzická osoba typ A
30 €
DP – Fyzická osoba typ B
50 €
DP – Fyzická osoba typ B (DP+ÚZ)
80 €
DP – Právnická osoba + prílohy
180 €
Nie sme platcami DPH
Mzdy a personalistika – cenník služby obsahuje:
  • Vyhotovenie pracovných zmlúv a dohôd, evidencia miezd, spracovanie výkazov, vyhotovenie ročného zúčtovania dane.
Mzdy a personalistika
Popis
Cena
1 HPP
8 €
1 Dohoda
6 €
Konečná cena je upresnená na základe individuálnych potrieb klienta, rozsahu a formy spolupráce. Cenová ponuka je vypracovaná na základe typu služby, veľkosti účtovnej agendy, počtu zamestnancov a iných ďalších potrieb.