Mzdy a personalistika

Ponúkame Vám tieto služby:
Spracovanie miezd:
  • výpočet miezd zamestnancov vypracovanie a zasielanie mesačných výkazov pre účely sociálneho a zdravotného poistenia a výkazov o príspevkoch DDS
  • vypracovanie mesačných prehľadov o zrazených a odvedených preddavkov dane z príjmov a ročného hlásenia o vyúčtovaní dane zo závislej činnosti
  • spracovanie ročného zúčtovania preddavkov na daň
  • základné poradenstvo v oblasti miezd a personalistiky
Personalistika:
  • vypracovanie pracovnoprávnych dokumentov pre zamestnancov klienta (pracovné zmluvy, dohody vykonávané mimo pracovného pomeru, dodatky ku zmluvám a dohodám a pod.)
  • komunikácia s inštitúciami sociálneho a zdravotného poistenia (plnenie oznamovacích povinností, zasielanie požadovaných dokumentov)
  • riadenie ukončenia pracovného pomeru vrátane celej súvisiacej dokumentácie
  • proces zabezpečenia vysielania zamestnancov do zahraničia
  • spracovanie požadovaných personálnych potvrdení a dokumentov pre zamestnancov